Adress: Betongvägen 2a, 142 50 Skogås

Adress: Betongvägen 2a, 142 50 Skogås

Kvalitet och miljö_____


Det är för oss, Sundbybergs Plattsättning Entreprenad AB, mycket viktigt med miljö- och kvalitet. Vi är medlemmar i BKR som är kontrollinstans för våtrum vilka säkerställer att personalen är utbildad och använder godkända konstruktioner. De arbetar även med årlig kvalitetsöversyn av behöriga företag och behörighetsbevis utfärdas årligen. Ni som kund skall veta att vi i möjligaste mån använder de modernaste, effektivaste och mest miljövänliga alternativen.
Plattsättare från oss samt våra underleverantörer är behöriga för våtrumsarbeten enligt BKRs branschregler.
BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum) innefattar bl.a. regler kring underlag, tester, godkännande och kontroll av tätskiktskonstruktioner, utbildning av och utställande av behörighet för professionella plattsättningsentreprenörer.
Det är den svenska marknadens branschorganisation Byggkeramikrådet som administrerar BBV. De informerar, utbildar och utfärdar behörighet enligt BBV. För mer information kring BBV hänvisar vi er till Byggkeramikrådet.


  • article image
  • Quantum CEO & our partners
  • Quantum CEO & our partners
  • Quantum CEO & our partners
  • Quantum CEO & our partners
  • Quantum CEO & our partners
  • Quantum CEO & our partners