Adress: Betongvägen 2a, 142 50 Skogås

Adress: Betongvägen 2a, 142 50 Skogås

Integritetspolicy_____

 • Information

  Vi på Sundbybergs Plattsättning Entreprenad Aktiebolag, nedan kallat SBG Plattsättning, kan komma att lagra följande information om våra besökare via kontaktformulären;
  > Kontaktperson

  > Företagsnamn

  > E-postadress

  > Telefonnummer

  SBG Plattsättning kan komma att lagra information vid användandet av vår hemsida till analytiska syften. Denna data kan inkludera din dators IP-adress, typ av webbläsare, vilka sidor inom vår tjänst du besökt, tid och datum för dina sessioner samt hur lång tid du spenderat i vår tjänst.

 • Säkerhet

  Personuppgifter lagras hos SBG Platt. Det är inloggningskrav med lösenord för tillgång och behandling av informationen i alla system. Förutom det har SBG Platt interna rutiner som ska garantera din säkerhet.

 • Förändringar

  SBG Platt håller ständigt denna sida under recension och förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy ändrades senast 2019-06-11.

 • Hur hanterar vi cookies?

  Cookies spåras med hjälp av trackers med olika syften. I vårt fall handlar det om att förbättra upplevelsen av besöket på vår webbplats. Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies.

  > Google Analytics

 • Insyn

  Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund SBG Platt använder sig av, vilka uppgifter om kund som SBG Platt behandlar, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

 • Rätt att kräva rättning och radering

  Om kund tror att SBG Platt har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. Kund kan kräva att SBG Platt tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något SBG Platt inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

 • Rätt till dataöverföring

  Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter SBG Platt har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format.
  Rätten till överföring förutsätter dock att SBG Platt behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund. Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat.

 • Hur klagar kund på behandlingen?

  Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket efterföljs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

 • Kontaktinformation

  Om kund har frågor om hur SBG Platt behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig via e-post: es.ttalpgbs%40ofni
  Rubricera mailet med: GDPR DPO (Data Protection Officer) är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete. Du är annars varmt välkommen att ringa till oss på 08-628 99 60